TUW Rejent

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

"REJENT - LIFE"

O Towarzystwie
Ład korporacyjny
Struktura organizacyjna
Organy
Członkowie
Wyniki finansowe
Uwagi
Logowanie do profilu Notariusz

szukaj Szukaj w serwisie:
 

ul. Mostowa 19 C/6, 61-854 Poznań
tel. (61) 852 95 42 lub 852 95 43,
tel./fax (61) 852 95 48
e-mail: tuw@rejentlife.com.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „REJENT-LIFE” z siedzibą w Poznaniu powstało w 1995 roku dzięki staraniom Samorządu Notarialnego. Działalność ubezpieczeniowa adresowana jest wyłącznie do notariuszy, ich małżonków oraz asesorów notarialnych. Ograniczenie skali działalności do grupy zawodowej stanowiło przesłankę uznania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "REJENT-LIFE" za małe towarzystwo. Jak do tej pory jest to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych o statusie małego towarzystwa, prowadzące działalność w dziale I - ubezpieczenia na życie, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Głównym celem powołania Towarzystwa było stworzenie notariuszom możliwości uzyskania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia życia na korzystnych, niekomercyjnych warunkach.


Forma prawna:

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003 r. - Dz.U. z 16.07.2003 r. Nr 124, poz. 1151. (z późn. zmianami).


Informacje rejestrowe:

Towarzystwo uzyskało
  • pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej:21 kwietnia 1995 r.
  • wpis do rejestru towarzystw wzajemnych:20 września 1995 r.
posiada
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy XI:0000076417
  • Kapitał zakładowy:4.054.400 zł.

Pierwszą polisę w Towarzystwie wystawiono 17 października 1995 r.


Mapka dojazdu


Copyright © 2006-2013 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "REJENT-LIFE"
Created by: PANET